Publicaties Kerk & Leven

Zondag 20 mei werden in de parochie St. Amandus en Job Astene  25 jongeren het Heilig Vormsel toegediend door vormheer vicaris Van De Kerkhove. Het werd een fantastische dag voor Adina, Aïsha, Amandine, Ashley, Aukje, Beverly, Britt, Fleur, Floréan, Jelena, Justien, Kato, Kiano, Lander D, Lander V, Larisa, Linde, Lisa, Lukas, Marike, Nina, Roxanne, Wannes, Zama en Zoë.

Ongeveer 7 maand daarvoor kwamen zij voor de eerste keer samen met alle vormelingen van de nieuwe parochie Deinze. Ze luisterden naar mooie verhalen over Jezus, ze hebben samen gebeden, gezongen, gelachen en een handje toegestoken in hun omgeving onder het thema “inzet en dienstbaarheid”.

 Een bijzonder woord van dank richten we aan allen die zich hebben ingezet tot het welslagen van deze heuglijke dag. Eerst en vooral onze pastoor E.H. Guido De Jaeger en deken Rudy Van Acker. Maar ook de catechisten en geloofsvrienden betrekken we in dit dankwoord,  Agnes, juf Aline, Ann, Bart, Ellen, Fabienne, Gabriël, Ineke, Karleen, Mariëtte, Marina, Marlies, Natacha, Rita, Rosaline, Sabine, Simonne, Zr. Agnes en organiste Nancy. Samen hebben ze de jongeren de voorbije maanden begeleid naar hun Vormsel.

Alle vormelingen, ouders, peters en meters willen wij namens onze parochiegemeenschap nogmaals van harte proficiat wensen. Moge Gods Geest die de vormelingen op deze bijzondere dag ontvangen hebben hen vervullen van wijsheid en inzicht, en hen begeleiden in hun geloof.

Wie graag wat herinneringen wenst op te halen kan altijd terecht op deze website waar een fotoreportage ter beschikking is.

vormsel 01
vormsel 02

 

De eerste communieviering is elk jaar opnieuw een aangrijpend gebeuren en een jaarlijks terugkerend feest op onze parochie.

Om velerlei redenen willen ouders graag dat hun kind zijn eerste communie doet.

Voor het kind is dit hele gebeuren een belangrijke vorm van kennismaking met de praktijk van het christelijk geloven en een eerste eigen beleving van de ontmoeting met Jezus.

Daarom een hartelijk proficiat van de ganse parochiegemeenschap aan de 17 kinderen van de basisschool Mozaiëk Astene die dit jaar op 10 mei voor het eerst de communie mochten ontvangen

In deze gelukwensen betrekken we ook met graagte de ouders en grootouders.

Wie alle foto’s wil zien kan terecht op deze site via de link “Eerste communie 10 mei 2018”.

EC 2018

 

Op 1 mei 2018 organiseerde KWB Astene haar traditionele fietsbedevaart naar “Onze Lieve Vrouw van Oostakker”. De afstand Astene-Oostakker heen en terug bedraagt ongeveer 42 kilometer. Twintig moedigen hebben aan een rustig tempo en met begeleiding van een volgwagen (met pechverhelping) deelgenomen aan deze tocht. Neem daarbij ook nog 4 bedevaarders die per auto kwamen.

De fietsers moesten vroeg uit de veren want er werd gestart om 6 uur in de morgen. Om 8 uur woonden ze de eucharistieviering bij speciaal opgedragen voor KWB Astene, KWB Nazareth en de parochie Latem. Nadien was er de gebedsommegang in het domein en een ontbijt met koffie en boterkoeken in het plaatselijke klooster.

Met deze bedevaart starten de buitenactiviteiten van de afdeling met festiviteiten, wandelingen, fietstochten en de fameuze spokentocht. Deze KWB afdeling kan terugblikken op een boeiende geschiedenis met een resem straffe vrijwilligers. De huidige lichting bestuursleden kan zich stilaan voorbereiden op de viering van het 60 jarig bestaan van de afdeling die in de lente van 1959 kiem schoot
pub-kwb

 

Dit zijn alle 27 jongens en meisjes die op donderdag 29 mei 2014 hun eerste communie ontvingen in de parochiekerk van Sint Amandus Astene

 

Tijdens de vastenperiode 2014 steunde de Mozaïekschool Astene de organisatie Inti Sissa, – een project dat loopt in Ecuador, waar Tom Schelstraete (een Astenaar) aan meewerkt, alsook het Rode Kruis ten bate van de Filipijnen naar aanleiding van de tyfoon enkele maanden geleden.
Tijdens de schoolmis van vrijdag 28 maart die helemaal in het teken van Broederlijk Delen stond brachten de enthousiaste leerlingen van het vierde leerjaar een bijzondere uitbeelding van de noodroep die kinderen in het door de verschrikkelijke tyfoon getroffen Filipijnen aan de wereld toeriepen. Een bijzondere dank dan ook aan de beide leraressen en de stage juf die het geheel uitwerkten. Het werd een ongelooflijk sfeervolle eucharistie. Samen met de kinderen haalde de Mozaïekschool tijdens de vasten een 1500 euro op voor de bovenvermelde projecten.

De KWB-afdeling Astene sluit zijn winterseizoen af met een lekker feestmaal en een kampioenenviering op zaterdag 26 april. Gedurende 7 maand hebben de kaartliefhebbers op de laatste zaterdag gestreden voor het kampioenschap “bieden” en “whist”.

 

De podiumplaatsen in het bieden waren in goede volgorde voor Wilfried Beyaert, Christian Leroy en Marnix Vercamer. In het whist waren de dames het sterkst. De titel ging naar Ginette De Jonghe. De dichtste ereplaatsen naar Carine Thienpont en Rita De Graeve. Op het familiefeest worden zij allemaal in de bloemetjes gezet. En alle deelnemers ontvangen er een mooie prijs.

Ziekenzorg St.Amandus Astene en St.Paulus Petegem staan iedere maand paraat om hun mensen een aangename namiddag te bezorgen met een gezellige babbel, informatie, een bezinnend woord en op de feestdagen een mooi uitgewerkte eucharistieviering. En telkens is er de koffietafel met naargelang de gelegenheid, koekjes, koffiekoeken, pannenkoeken of wafels à volonté.

Een geslaagde driedaagse uitstap van OKRA Astene naar de Maasvallei. Eerst werd de vurige stede Luik bezocht. Vandaar ging het met de boot richting Maastricht via het Albertkanaal en het sluizencomplex Ternaaien. De tweede dag werd Maastricht verkend. Een geleide wandeltocht voerde langs de bezienswaardigheden van de stad. In de namiddag kon men individueel de stad verkennen. Vooraleer naar het hotel terug te keren werd nog de begraafplaats aan de Tongerseweg bezocht. De derde dag ging de tocht richting Voerstreek, met een bezoek aan de commanderie in Sint Pieters Voeren, waar een forellenkwekerij is gevestigd (locatie groepsfoto). De daaropvolgende degustatie van abdijbieren Val Dieu in Aubel viel goed in de smaak. Een bezoek aan Tongeren maakte de uitstap compleet.

 

 

knop